Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 30.10.2014   Datum ukončení: 30.4.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 167 936 296 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 261 233 327 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 166 229 716 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce zastřešení stávající haly žst. Praha hl. nádraží. Ocelová dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Její oblouková konstrukce se klene nad 1., 2., 3., a 4. nástupištěm. Stavba zahrnovala rekonstrukci odvodnění haly, rekonstrukci a dostavbu lávek vč. zábradlí, nové prosklení světlíků, bočních stěn a čel haly a přístřešku u Fantovy budovy. Byla provedena obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, nahrazení střešního pláště novým, revize spojů a obnova poškozených nýtů. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Kromě opravy historického objektu podléhajícího památkové ochraně bylo hlavním cílem projektu zvýšení komfortu a bezpečnosti cestování.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: