Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.6.2015   Datum ukončení: 15.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 34 473 348 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 57 051 905 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 26 987 746 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce Rigelského tunelu a dalších prvků železniční tratě Liberec – Černousy v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová. V rámci stavby došlo k rekonstrukci ostění a odvodnění tunelu a k rekonstrukci vybraných zdí, přejezdů, mostů a propustků. Dále byla provedena směrová a výšková úprava koleje. Vlivem uvedených činností došlo ke zvýšení traťové rychlosti v tunelu o 20 km/h a v přilehlých úsecích tratě o 10 km/h.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení traťové rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: