Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze


Příjemce:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.9.2015   Datum ukončení: 30.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.8.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Oblast podpory:
5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 799 000 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 940 000 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 608 557 761 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Dopravně-telematický systém byl budován podle schválené strategie. Základní důraz byl kladen na následující zásady: - koncepce jednotného přístupu při budování dopravně-telematického systému města; - zajištění vyvážených vazeb s okolními systémy; - realizace funkční, informační a fyzické architektury; - integrace podsystémů je založena na standardech a pracích technické komise EU CEN/TC278 "Road Transport and Traffic Telematics". "Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy", na které byl projekt založen, vycházela při tvorbě architektury telematiky pro Prahu z evropských projektů KAREN a ACTIF (které jsou metodickými nástroji pro tvorbu architektury telematického autosystému) a ve všech oblastech sledovala standardy vytvořené v rámci TC278. Projekt byl rozdělen do 5 funkčních oblastí: Oblast 1 - Modifikace křižovatek SSZ za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy, Oblast 2 - Doplnění a úprava infrastruktury SSZ a přenosu dopravních dat, Oblast 3 - Modernizace technologického zařízení v tunelu Těšnov, Oblast 4 - Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy, Oblast 5 - Modifikace režimu řízení SSZ z nadřízené úrovně včetně doplnění preference městské hromadné dopravy

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: