Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze


Příjemce:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.2.2007   Datum ukončení: 30.6.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.7.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Oblast podpory:
5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 557 376 773 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 655 737 773 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 500 894 299 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Globálním cílem projektu bylo zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy. Specifickými cíli projektu bylo:
- zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
- zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
- snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

Těchto cílů bylo dosaženo investicemi do telematických zařízení na území hl. m. Prahy s cílem optimalizovat provoz ve stávající uliční síti s využitím nové moderní řídící a informační technologie, a to včetně návaznosti na komplexní telematický systém na národní úrovni. Mezi očekávané výsledky patří zlepšení plynulosti silniční dopravy a zkvalitnění vzájemné dostupnosti jednotlivých částí Prahy. Implementace moderních telematických systémů v řízení silniční dopravy umožňuje optimální využití existující uliční sítě na území města a vede ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na území hl. m. Prahy a snížení negativních vlivů na životní prostředí z automobilové dopravy. 

Projekt byl rozdělen do šesti samostatně funkčních oblastí: 
1. Řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení - zahrnuje obnovu SSZ
2. Dopravní řídící ústředna hlavního města Prahy
3. Optická síť - zahrnuje pokládku optických kabelů v pražském metru
4. Sběr dopravních informací - realizovány prvky Strategické dopravní detektory řezové a Strategické dopravní detektory úsekové
5. Rozšíření funkcionality městské radiové sítě - zahrnuje vývoj firmware pro různé typy koncových zařízení
6. Meteorologická čidla - realizovány prvky Klimatický detektor vozovkový


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: