Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze


Příjemce:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.1.2007   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Oblast podpory:
5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 346 669 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 543 392 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 345 350 471 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci projektu bylo obnoveno a vystavěno celkem 167 SSZ. Moderní světelná signalizační zařízení umožňují plné dynamické řízení silničního provozu. Dopravní řadiče ustávajících SSZ byly staré a bylo nutné je postupně nahrazovat novými řadiči, které je možné vybavit moduly pro preferenci MHD, detektorovými vstupy pro strategické detektory apod. Dopravní řízení křižovatek pomocí pevných signálních plánů je nutné postupně nahrazovat dynamickým řízením, které je velice efektivním řízením. Změny stavu dopravy na jednotlivých křižovatkách jsou zohledněny krátkodobě, tj. po dobu několika vteřin, resp. po dobu jednoho cyklu. Dynamické řízení může: - modifikovat signální program - proměnná délka volna, změna pořadí fází, vkládání fáze na výzvu, - tvořit signální program - volná měnitelnost prvků podle aktuálních dopravních nároků. Dynamické řízení křižovatek ovládané vyššími formami (algoritmy) řízení v závislosti na dopravní poptávce v dané síti oblasti či tahu dále umocnilo kvalitu a propustnost řízené dopravní sítě. Projekt zahrnoval jednu funkční oblast (Výstavba a obnova SSZ).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: