Dálnice D11 - protihluková opatření, 2. etapa


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.4.2014   Datum ukončení: 17.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 86 883 482 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 103 791 282 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 47 989 561 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba protihlukových stěn na dálnici D11: -PHS Sány: v km 46,960-48,215 vlevo o celkové délce 1255 m a výšce 3 m. Výplň PHS byla navržena jako odrazivá z recyklovaných plastů, osazených do ocelových sloupků. Založení bylo provedeno pomocí železobetonových pilot. Stísněné podmínky v prostoru mýtné brány byly vyřešeny gabionovou zdí dlouhou 14 m. Projekt zahrnoval i vyvolané investice: stavební úpravy na tělese dálnice D11, úpravy oplocení dálnice v km cca 46,698-46,958. - PHS Loukonosy: v km 60,048-60,997 vpravo o délce 949 m a výšce nad hranou komunikace 4,5 m, založené na betonových pilotách. Stěny byly provedeny z vysoce pohltivých betonových prefabrikátů. Původně byla na tomto místě v rámci stavby 1104 postavena PHS z panelů stejné konstrukce délky 402 m (km 60,150-60,552) s výškou 2 m nad hranou vozovky. Navýšení této stěny o 2,5 m bylo vzhledem k její konstrukci a hloubce založení ze statických důvodů vyloučeno. Bylo proto zvoleno řešení demontáže stávající stěny a použití demontovaných panelů v co největším rozsahu do konstrukce nové stěny. -PHS Levín: v km 60,723-61,431 vlevo o délce 708 m a výšce nad hranou komunikace 5 m, založené na betonových pilotách. Stěny byly provedeny z vysoce pohltivých betonových prefabrikátů. Původně byla na tomto místě v rámci stavby 1104 postavena PHS z panelů stejné konstrukce délky 371 m (km 61,000-61,371) s výškou 2,5-2 m nad hranou vozovky. Navýšení této stěny o 2,5-3 m bylo vzhledem k její konstrukci a hloubce založení ze statických důvodů vyloučeno. Bylo proto zvoleno řešení demontáže stávající stěny a použití demontovaných panelů v co největším rozsahu do konstrukce nové stěny. -PHS Pamětník: nově navržená PHS v km 62,314-63,098 vpravo o délce 784 m a výšce nad hranou komunikace 3,0 m, založené na betonových pilotách. Stěny byly provedeny z vysoce pohltivých betonových prefabrikátů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem realizace protihlukových stěn bylo snížení hlukové expozice z provozované dálnice D11 v oblasti bytové zástavby pod povolené hodnoty hygienických limitů hlukových hladin.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: