Dálnice D1 - protihluková opatření, 1. etapa


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 30.4.2007   Datum ukončení: 30.11.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 226 094 801 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH:

certifikováno – příspěvek EU: 226 094 801 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba protihlukových stěn na dálnici D1: - PHS Velké Meziříčí-východ: v km 145,530-146,900 vpravo o délce 1370 m a účinné výšce 3,5-4 m. - PHS Popůvky: v km 185,000-186,400 vpravo o délce 1400 m a účinné výšce 3,5-4,5 m. - PHS Troubsko: v km 186,935-187,425 vpravo o délce 490 m a účinné výšce 3-4,5 m a v km 186,060 -187,385 vlevo o délce 1325 m a účinné výšce 3,5-5 m. - PHS Bosonohy a Troubsko-východ: v km 188,234-189,400 vlevo o délce 1166 m a účinné výšce 3,5-4,5 m a v km 188,060-189,102 vpravo o délce 1042 m a účinné výšce 3,5-4,5 m. Projekt zahrnoval i vyvolané investice bezprostředně související s výstavbou PHS, tj. definitivní dopravní značení, úpravy na mostech, odvodnění, úniková schodiště a vegetační úpravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem realizace protihlukových stěn bylo snížení hlukové zátěže z provozované dálnice D1 pod povolenou legislativní limitní hladinu hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v zastavěném území obcí Velké Meziříčí, Popůvky, Troubsko, a Bosonohy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: