Zřízení výhybny Harrachov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Harrachov

Datum zahájení: 31.8.2015   Datum ukončení: 20.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 27 478 958 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 42 095 426 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 23 726 720 Kč (k 9.7.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba řešila modernizaci dopravny D3 Harrachov na jednokolejné neelektrifikované regionální dráze č. 036 Liberec - Harrachov. Modernizace dopravny se vyznačovala zejména: - částečnou výměnou železniční svršku - zlepšení parametrů železničního spodku - zrušením stávající kusé manipulační koleje č. 3 - zřízením předjízdné dopravní koleje č. 3 - zřízením nového vnějšího nástupiště délky 110 m u koleje č. 3 a rekonstrukcí vnějšího nástupiště nově délky 110 m u koleje č.1. - zřízením přístřešku pro cestující na nástupišti u koleje č. 3 - obnovou orientačního systému, rekonstrukcí a doplněním prvků osvětlení. Ve smyslu zabezpečovacího zařízení je doprava i nadále provozována jako dopravna D3.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: