D5 - SSÚD Rudná - modernizace, včetně modernizace dopravních mechanizačních prostředků pro síť TEN-T


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 3.7.2013   Datum ukončení: 28.1.2017

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 299 726 468 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 612 316 185 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 254 792 610 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Realizací projektu došlo k demolici staveb, objektů, které byly ve velmi špatném technického stavu (venkovní dešťová kanalizace, vodovod, garáže, sklady, přístřešek, mytí vozidel, kotelna), následně k výstavbě nových SO a PS (haly temperovaných a netemperovaných garáží, čerpací stanice pohonných hmot z důvodu navýšení skladovací kapacity nádrže, mytí vozidel, přístavba dvou podlaží v administrativní budově, nové rozvody kabelovodů pro venkovní rozvody elektro, úprava trasy IS, komunikace a zpevněné plochy v areálu apod.). Současně v rámci jednotlivých mechanizačních opatření byly pořízeny stroje a zařízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Hlavním cílem projektu bylo zabezpečit standardy týkající se bezpečného provozu na pozemních komunikacích, které jsou součástí sítě TEN-T. Cílem průběžné modernizace mechanizačních prostředků je zachování provozuschopnosti SSÚD a schopnosti pomocí těchto prostředků zajistit úkoly svěřené ŘSD ČR zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: