Telematika - investice do infrastruktury vedoucí ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.8.2014   Datum ukončení: 31.10.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 72 240 179 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 87 923 313 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 66 829 606 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla komplexní modernizace, obnova a rozšíření telematického systému za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Konkrétně tak realizací projektu došlo k: - výstavbě tří meteostanic na dálnici D1 a R1 pro doplnění stávajícího meteosystému a systému liniového řízení dopravy. Meteostanice byly umístěny na stávající portál LŘD na D1 v km 20,497, stožár kamery na křížení D1 a R1 v km 1,755 (větev K1) a na portál LŘD na R1 v km 20,175. - k výstavbě nových stanovišť automatického sčítání dopravy (ASD) na rychlostních silnicích a silnicích první třídy (I/11 km 346, 1; R6 km 5,9, km8,1, km 19,2, km 31,47, km 163,6; R35 km 31,5, km 242) na síti TEN-T. ASD jsou nasazovány na hlavní silniční tahy z důvodu systematického monitorování a klasifikace vozidel v důležitých úsecích silniční sítě. Dálkový přenos informací ze stanoviště ASD je na řídící centrum. Dálkový dohled zjednodušil a zefektivnil údržbu a načítání dat ze sčítače. Stanoviště ASD je v majetku správce komunikace a je využíváno pouze pro potřeby správce (detekce vozidel, jejich počet a kategorizace pro statistické účely a údržbu komunikace). - vytvoření matematického meteorologického modelu zpracování dat pro regulaci rychlosti v systému LŘD na R1 prostřednictvím klasifikace počasí. Současně opatření řeší i doplnění potřebných čidel a senzorů na R1 pro správné fungování modelu. - kompletní obnově infrastruktury Národního dopravního informačního centra (NDIC) tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost poskytovaných služeb a udržitelnost instalovaných technologií. Předmětem byla dodávka a instalace níže uvedených prvků IT infrastruktury v podobě předkonfigurovaného funkčního celku (včetně kompletní propojovací kabeláže, SFP modulů, napájecích kabelů a potřebného montážního materiálu) včetně zahoření funkčního celku a všech souvisejících služeb.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Hlavním cílem projektu bylo zabezpečit kvalitu pozemních komunikací, které jsou součástí sítě TEN-T ve směrech dálkové a mezistátní dopravy, zvýšením informovanosti o stavu dopravního provozu a zlepšením podmínek pro dohled nad bezpečností a plynulostí provozu. Dalšími specifickými cíli projektu bylo: - zkvalitňování dopravních informací, a tím možnost usměrňování a řízení dopravy k zajištění její vyšší bezpečnosti a plynulosti - modernizace telematického systému na dálniční síti a sítích navazujících - zlepšování parametrů silniční sítě TEN-T - snížení nehodovosti a úspory provozních nákladů

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: