Rekonstrukce vybraných úseků R6 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 8.11.2013   Datum ukončení: 23.10.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 263 738 612 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 331 618 357 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 141 866 300 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce vozovky a výměna svodidel na vybraných úsecích rychlostní silnice R6. Konkrétně byla tato opatření rozdělena do tří staveb. Stavby "R6 Kamenné Žehrovice - Tuchlovice" a "R6 Pavlov – Velká Dobrá PS vybrané úseky" představovaly sanaci trhlin, pokládku nových asfaltových vrstev a obnovu vodorovného značení. Realizací projektu "R6, km 0,00 - 31,87, modernizace záchytného zařízení" došlo k výměně středových svodidel. Součástí realizace byla i rekonstrukce a prodloužení přejezdů středního dělicího pásu, včetně jejich odvodnění a osazení odnímatelných ocelových svodidel.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla rekonstrukce poškozených úseků a výměna svodidel ve středním dělicím pásu, umožňující provoz po kvalitní a bezpečné rychlostní komunikaci. Vytvořením nového, rovného a trvanlivého krytu vozovky, zlepšením jeho protismykových vlastností a výměnou svodidel se zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: