Silnice I/16 Řepov - hranice okresu Jičín


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Dolní Bousov, Obruby, Plazy, Řepov, Sukorady, Židněves, Obrubce

Datum zahájení: 19.6.2008   Datum ukončení: 31.12.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 9.10.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 205 015 559 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 241 553 775 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 184 474 105 Kč (k 4.6.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice I/16 kategorie S11,5 v celkové délce 12,81 km. Jednalo se především o obnovu obrusné vrstvy. Do projektu byly dále zahrnuty rekonstrukce autobusových zastávek, rozjezdů na úrovňových křižovatkách, sjezdů na pozemky v nejnutnějším rozsahu, dosypávky krajnic, dopravní značení vodorovné a svislé, výměna a doplnění svodidel a oprava dvou mostních objektů.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: