Rekonstrukce vybraných úseků D8 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Praha-Březiněves Nová Ves Úžice Všestudy Zlosyň Klecany Klíčany Odolena Voda Panenské Břežany Zdiby Sedlec

Datum zahájení: 18.7.2013   Datum ukončení: 21.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 116 310 673 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 217 842 185 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 96 144 610 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího asfaltobetonového (AB) krytu dálniční vozovky. Rekonstrukce v km 2,248 - 5,151 P spočívala ve vyfrézování krytových vrstev, opravě trhlin a lokální sanaci podkladních vrstev a následném doplnění vyfrézovaného souvrství. Součástí stavby byl nový přejezd středního dělicího pásu na začátku a prodloužení stávajícího přejezdu na konci úseku. Proběhla také rekonstrukce odvodňovacích prvků, ASD, meteosondy a obnova vodorovného dopravního značení. Rekonstrukce v km 17,700 - 11,200 L řešila rovněž rekonstrukci krytu, v tomto případě ale levé poloviny vozovky. Součástí stavby byla výměna AB krytu vozovky včetně části ložné vrstvy, sanace podkladových vrstev v místě poruch, obnova vodorovného dopravního značení, oprava či výměna svodidel a vysvahování či doplnění krajnice a středního dělicího pásu.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího asfaltobetonového (AB) krytu dálniční vozovky, umožňující provoz po kvalitní komunikaci dálnice D8. Vytvořením nového, rovného a trvanlivého krytu vozovky, zlepšením jeho protismykových vlastností a obnovením vodorovného dopravního značení se zvýšila bezpečnost provozu.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: