Rekonstrukce úseku R52 km 9,740-23,093 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 17.7.2015   Datum ukončení: 17.1.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 210 830 515 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 361 797 876 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 183 009 466 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce rychlostní silnice R52 v úseku Rajhrad - Pohořelice vpravo. V rámci projektu byla provedena výměna poškozených vrstev asfaltové vozovky postupně v pravém jízdním pásu. Celková délka modernizovaných úseků je 13,353 km, přepočteno na plný čtyř pruh 6,677 km. Kromě rekonstrukce vozovky v základní tl. 170 mm byly dle potřeby provedeny lokální opravy podkladních vrstev na základě diagnostiky. Dále byla provedena výměna obrusné a ložní vrstvy asfaltové vozovky v přechodových oblastech mostů. Byla odfrézována obrusná a ložní vrstva do hloubky 110 mm a položena nová ložní vrstva o tl. 70 mm a obrusná vrstva o tl. 40 mm z modifikovaného asfaltu. Dále byly provedena výměna svodidel ve stř. dělícím pásu za svodidla s vyšší úrovní zadržení (H2) a byla doplněna svodidla na krajnici podle platných předpisů. Součástí stavby byla dále rekonstrukce a doplnění přejezdů středního dělícího pásu podle současných předpisů a požadavků, tj. PPK – SDP (přejezdy SDP byly navrženy dle požadavků normy odpovídající požadavkům sítě TEN - T, tj. "ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic", čl. 9.7.2) - tj. délky min 120 m. V úseku byly opraveny mostní závěry a obrusná vrstva na mostech, s dalšími opravami říms a příslušenství. Všechna bezpečnostní zařízení na mostech (zábradelní mostní svodidlo a plotový nástavec) byla opravena nebo vyměněna tak, aby odpovídala současným požadavkům příslušných norem a předpisů. Součástí stavby bylo i osazení nových zásuvkových skříní u přejezdů SDP, včetně zřízení kabelových prostupů pod přejezdy SDP (v souladu s platným předpisem PPK - KAB). Dále bylo provedeno nové vodorovné a částečně i svislé dopravní značení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace rychlostní silnice R52 - pravého jízdního pásu v úseku Rajhrad - Pohořelice (kategorie D 26,5/120) za účelem dosažení odpovídajících standardů pro páteřní komunikaci sítě TENT.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: