Rekonstrukce vybraných úseků D5 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.10.2011   Datum ukončení: 31.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 327 606 649 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 798 722 367 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 258 901 308 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce vozovky a výměna svodidel na vybraných úsecích dálnice D5. Konkrétně byla tato opatření rozdělena do šesti staveb. Stavba v km 11,2 - 19,7 vpravo představovala výměnu obrusných a ložných vrstev vozovky, lokálně byla v místech s nízkou únosností a malou tloušťkou asfaltového souvrství navržena výměna celé konstrukce vozovky až po aktivní zónu, případně včetně aktivní zóny. Součástí stavby byla rekonstrukce MÚK Vráž (exit 14) a MÚK Beroun (exit 18). Stavba v km 22,42 - 18,00 vlevo představovala výměnu obrusné vrstvy v celé šířce. Předmětem stavby v km 34,05 - 41,815 vpravo (včetně MÚK Žebrák) bylo vyfrézování AB vrstev krytu a jejich zpětná pokládka, lokálně byly provedeny sanace trhlin v podkladní vrstvě a částečně výměny podkladní vrstvy. Stavba v km 40,7 - 34,0 vlevo (včetně MÚK Cerhovice) představovala rekonstrukci krytových a částečně i ložných vrstev AB krytu v levé polovině vozovky a rekonstrukci obou větví MÚK Cerhovice (exit 41). Stavba v km 61,150 - 66,600 vpravo zahrnula rekonstrukci vozovkového souvrství a výměnu dilatačních závěrů na mostech. Součástí stavby byla výměna AB krytu vozovky včetně části ložné vrstvy, sanace podkladových vrstev v místě poruch, obnova vodorovného dopravního značení, úprava či výměna svodidel a vysvahování či doplnění krajnice a středního dělicího pásu. V rámci projektu "D5, km 0,0 - 28,0, modernizace záchytných systémů" byla vyměněna svodidla ve středním dělicím pásu mimo mosty za svodidla s vyšší úrovní zadržení. Rovněž byla doplněna svodidla na obou okrajích dálnice D5 v kolizních bodech, případně byla zvýšena úroveň zadržení stávajících svodidel na okrajích dálnice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího asfaltobetonového krytu dálniční vozovky a výměna svodidel ve středním dělicím pásu, umožňující provoz po kvalitní a bezpečné dálnici D5. Vytvořením nového, rovného a trvanlivého krytu vozovky, zlepšením jeho protismykových vlastností, obnovením vodorovného dopravního značení a výměnou svodidel se zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: