Rekonstrukce vybraných úseků D11 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 30.9.2012   Datum ukončení: 30.5.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 441 287 144 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 697 953 450 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 377 778 934 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího cementobetonového (CB) a asfaltobetonového (AB) krytu dálniční vozovky, rozdělená do šesti staveb. Jednalo se o úseky: km 16,5 - 13,7 vlevo (CB a AB), km 18,00 - 18,73 vpravo (CB a AB), km 7,8 - 13,7 vpravo (CB), km 13,7 - 7,8 vlevo (CB), km 13,7 - 18,0 vpravo (CB) a km 23,250 - 25,550 vpravo (CB). Předmětem rekonstrukce byla segmentace stávajícího cementobetonového krytu a následné překrytí asfaltovým souvrstvým krytem, provedení částečné úpravy příčného sklonu vozovky. Ve vybraných úsecích byla ve středním dělicím pásu i na krajnici navržena výměna či doplnění svodidel. Bylo uvažováno o výměně, případně úpravě odvodňovacích systémů (příkopy, žlaby).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího krytu dálniční vozovky, umožňující provoz po kvalitní a bezpečné dálnici D11. Vytvořením nového, rovného a trvanlivého krytu vozovky, zlepšením jeho protismykových vlastností, obnovením vodorovného dopravního značení a zlepšením záchytného systému se zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: