Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Čisovice Davle Hvozdnice Líšnice Mníšek pod Brdy Dobříš Malá Hraštice Mokrovraty Nová Ves pod Pleší Stará Huť

Datum zahájení: 18.11.2015   Datum ukončení: 18.4.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 186 321 186 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 289 216 152 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 80 325 000 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil rekonstrukci 23 přejezdů na trati Vrané nad Vltavou - Dobříš. Přejezdy byly zabezpečeny automatickými přejezdovými zařízeními s pozitivní signalizací a u přejezdů v km 14,711; 14,987; 19,058; 1,252; 0,116; 1,430 bylo umístěno PZS se závorami a pozitivní signalizací. Přejezdy jsou ovládány úseky realizovanými počítači náprav. Činnost přejezdového zařízení je automatická, ovládána jízdou vlaku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: