Silnice I/38 Habry Havlíčkův Brod, obnova živičného krytu


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Knyk, Havlíčkův Brod, Habry, Kámen, Olešná, Radostín, Skuhrov, Veselý Žďár

Datum zahájení: 20.5.2008   Datum ukončení: 30.6.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.10.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 166 252 322 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 198 390 967 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 148 810 193 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla kompletní obnova živičného krytu vozovky silnice I/38 vesměs v kategorii S 9,5 v délce 15,122 km. Stávající obrusná vrstva vozovky byla odfrézována a po sanaci lokálních poruch se provedla pokládka nových živičných vrstev vozovky podle doporučení diagnostického průzkumu. Součástí opravy byla rovněž úprava krajnic, výměna svodidel a směrových sloupků, dopravního značení a úprava odvodnění včetně pročištění propustků a příkopů. Začátek úseku opravy je cca 1,370 km za křižovatkou se silnicí II/346 u města Habry a konec v křižovatce se silnicí I/34 - vyústění severovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: