Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdružice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Tachov

Datum zahájení: 22.7.2015   Datum ukončení: 22.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 17 636 063 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 27 957 741 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 474 757 Kč (k 4.8.2021)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
U přejezdu P429 došlo k náhradě stávajících kolejových obvodů novými zabezpečovacími prvky - počítači náprav se směrovými výstupy, které zajišťuji větší bezpečnost provozu pomocí překrytých počítacích úseků. Přejezd byl osazen výstražníky s pozitivní signalizací a je kryt z obou stran přejezdníky se základní návěstí "Otevřený přejezd". V rámci stavby došlo k nahrazení stávajícího RD (reléového domku) novým betonovým RD včetně náhrady stávající technologie novou. Kabelizace k novým zařízením je provedena nová. V rámci rekonstrukce druhého přejezdu P439 v km 19,864 došlo k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním přejezdu, náhradě stávajících ventilových kolejových obvodů novými zabezpečovacími prvky - počítači náprav se směrovými výstupy, které zajistí větší bezpečnost provozu pomocí překrytých počítacích úseků. Současně došlo k osazení čtyřmi novými výstražníky bez závor s pozitivní signalizací. Přejezd je kryt z obou stran přejezdníky se základní návěstí "Otevřený přejezd". V rámci náhrady stávajících ventilových kolejových obvodů došlo také k náhradě technologie PZZ v RD (reléovém domku) za novější a modernější zařízení. Kabelizace k novým zařízením je provedena nová.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: