Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Ostrava - Vítkovice

Datum zahájení: 16.6.2015   Datum ukončení: 29.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 150 515 657 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 252 017 372 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 148 834 912 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jednalo se o rekonstrukci celého kunčického zhlaví s novým napojením vlečky Vítkovice Doprava a.s. a zrušení postradatelných kolejí a výhybek v celé stanici. Na takto upraveném a redukovaném kolejišti je nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, které zvýšilo bezpečnost provozu. Současně byla zvýšena rychlost v žst. Ostrava - Vítkovice až na 120 km/h v hlavních kolejích na kunčickém zhlaví s předpokladem návaznosti zvýšení rychlosti v přilehlém úseku Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Svinov a Ostrava- Vítkovice - výhybna Polanka nad Odrou na 120 km/h pro klasické soupravy. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: