Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Liberec

Datum zahájení: 15.9.2008   Datum ukončení: 30.11.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 95 668 395 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 161 265 525 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 94 449 901 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce obou podchodů obnovením rubové izolace a odvodnění, zřízení bezbariérového přístupu z příjezdového podchodu na nástupiště IV a V osobními výtahy v obvodu žst. Liberec osobní nádraží. S tím souvisela i výměna dlažby, rekonstrukce obkladů podchodů a schodišť, kamerový a orientační systém, nové osvětlení. Provedení rubových izolací vyžadovalo zásah do kolejí a nástupišť (demontáž a zpětná montáž), podchycení přístřešků a vyvěšení kabelů nad výkopem. Na rekonstrukci podchodů navazovalo i informační zařízení pro cestující (doplnění digitálních tabulí a rozhlasu pro cestující). Součástí stavby bylo i prodloužení příjezdového podchodu s ukončením rampou a napojením na komunikaci pro pěší k hranici pozemku dráhy. Prodloužení podchodu je v délce 27,77 m a výstupní rampa je v délce 46 m.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost a komfort cestujících při přístupu na nástupiště v žst. Liberec.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: