Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Svitavy, Chrudim

Datum zahájení: 20.8.2008   Datum ukončení: 29.6.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 168 083 086 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 328 976 599 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 167 118 126 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Základním předmětem stavby bylo vybudování staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie ve všech pěti mezilehlých železničních stanicích, traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie v mezistanicích úsecích a z hlediska bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy nových přejezdových zabezpečovacích zařízení včetně rekonstrukce stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení tak, aby všechna tato zabezpečovací zařízení vyhověla pro centrální dálkové ovládání. Navazovalo pak vybudování systému dálkového ovládání zabezpečovacích zařízení v celém řešeném úseku s jednotným obslužným pracovištěm (JOP), umístěným v místnosti dispečera železniční stanice Svitavy a Žďárec u Skutče. Pracoviště soustředěné údržby bylo umístěno ve stavědlové ústředně žst. Žďárec u Skutče, kde jsou soustředěny diagnostické informace ovládaných zabezpečovacích zařízení. Technologie zařízení je umístěna ve stávajících výpravních budovách - Květná, Polička, Borová, Čachnov, Skuteč, v Žďárci u Skutče v technologické budově. V železniční stanici Žďárec u Skutče bylo již existující staniční zabezpečovací zařízení K 2002 rozšířeno na celou stanici včetně zabezpečení staničních přejezdů a v dopravně Slatiňany bylo již existující staniční zabezpečovací zařízení K 2002 rozšířeno tak, aby umožnilo zabezpečené posunové cesty na manipulační kolej 7 a vlečku AGRO. Dále do stavby patřilo vybudování traťového radiového spojení, doplnění ostatního sdělovacího zařízení podporujícího dálkové ovládání včetně rozhlasového zařízení pro informování cestujících v mezilehlých stanicích, kamerového systému, elektrického ohřevu výhybek v dopravních kolejích zajišťující bezvadný chod staničních zabezpečovacích zařízení v zimních podmínkách, elektrická požární signalizace, úprava osvětlení stanic s dálkovým ovládáním,nezbytné související kolejové úpravy, energetické rozvody, stavební úpravy staničních budov, demontáž nahrazovaných zařízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: