Rychlostní silnice R7 MÚK Bitozeves - MÚK Vysočany


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Bitozeves, Velemyšleves

Datum zahájení: 4.4.2008   Datum ukončení: 30.9.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.9.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 718 933 222 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 805 459 139 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 608 547 777 Kč (k 2.10.2023)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo vybudování rychlostní čtyřpruhové silnice v kategorii S 25,5/100 v délce 5,4 km. Nejprve byla postavena nová polovina čtyřpruhu, poté zrekonstruována vozovka stávající silnice I/7 jako druhá polovina čtyřpruhu. Součástí stavby byla doprovodná komunikace II/607. Ve směru od Prahy byla napojena na křižovatku Bitozeves, budovanou v rámci přípravy Strategické průmyslové zóny Triangle, ve směru na Chomutov na úrovňové křížení silnic I/7 a I/27.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: