Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Velemyšleves; Žizelice

Datum zahájení: 28.2.2008   Datum ukončení: 31.8.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 281 523 694 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 359 130 144 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 254 130 976 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo vybudování osmičkovité mimoúrovňové křižovatky s nadjezdem silnice I/27 nad čtyřpruhovou rychlostní silnicí R7. Délka R7 v kategorii R 25,5 je 0,528 km, délka přeložky I/27 v kategorii S 11,5 pak 1,428 km. Délka nadjezdu nad R7 je 58,3 m.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: