Silnice I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald

Datum zahájení: 3.6.2008   Datum ukončení: 30.11.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.9.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 347 240 180 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 408 517 859 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 287 137 494 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo provedení rekonstrukce silnice I/14 se zřetelem na zbytkovou životnost vozovky včetně úprav krajnic v délce 8,975 km. Součástí opravy byla rovněž úprava odvodňovacích zařízení, výměna a doplnění bezpečnostních zařízení, rekonstrukce 3 mostních objektů, rekonstrukce 5 opěrných a zárubních zdí a zřízení 6 nových opěrných a zárubních zdí v celkové délce 863 m. Začátek úseku rekonstrukce je ve městě Jablonec n.N. v místní části Jablonecké Paseky na křižovatce silnice I/14 s místní komunikací Chelčického ulice. Konec úseku je ve městě Tanvald na křižovatce silnice I/14 se silnicí I/10.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: