Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 6.2.2014   Datum ukončení: 5.8.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 407 117 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 20 155 661 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 407 117 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo zřízení EOV v dopravnách Drahanovice, Třebičín a žst. Věžky, Jindřichov na Moravě a Hlubočky, které nebyly před realizací projektu touto technologií vybaveny. V žst. Zábřeh na Moravě a Hranice na Moravě byla již technologie zavedena, v rámci stavby byla doplněna. V důsledku chybějícího EOV docházelo k narušení plynulosti dopravy, a to zejména v zimním období. Původní stav před realizací projektu byl již zcela nevyhovující.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Výhybky, na kterých bylo požadováno zřízení EOV, leží v dopravních kolejích. V zimních podmínkách byly tyto výhybky sjízdné jen s omezením a vyžadovaly častou kontrolu a čištění. EOV výrazně zlepšilo funkčnost přestavování výměn v zimním období a současně došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: