Rekonstrukce mostů na trati Chomutov - Cheb


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 20.1.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 36 158 913 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 60 617 835 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 27 764 546 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byl soubor staveb - rekonstrukce mostu v km 183,323 a rekonstrukce mostu v km 226,393 a 226,575 na trati Chomutov - Cheb. V rámci obou staveb byly současné ocelové nosné konstrukce z obou kolejí sneseny včetně odbourání spodních staveb a místo nich se postavily prefabrikované železobetonové polorámové konstrukce o větší světlosti, která zajistila bezpečný průjezd vozidel na podjízdných komunikacích a průchod chodců pod tělesem dráhy. Nové nosné konstrukce jsou s průběžným kolejovým ložem, které umožnilo osazení kolejí do převýšení pro zvýšení rychlosti v těchto úsecích. Tvar železničního svršku na mostech je 49 E1, pražce jsou betonové B91 S/2 s pružným upevněním, kolej je bezstyková. Se změnou polohy koleje úzce koresponduje i poloha sloupů trakčního vedení, které bylo rekonstruováno v počtu 14 nových sloupů pro mosty v km 226,393 a 226,575.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby byla zkrácena jízdní doba mezi stanicemi Ostrov n. O. - Karlovy Vary a stanicemi Kynšperk nad Ohří – Cheb a to zvýšením traťové rychlosti na 85 -100 km/h na mostě v km 183,323 a na 85 km/h na mostech v km 226,393 a 226,57. Toho bylo možné dosáhnout pouze výměnou nosných konstrukcí za kvalitativně lepší konstrukci, která splňuje veškeré prostorové a zátěžové parametry. Úsporou jízdní doby, zejména pro rychlíky až o minutu, se významně podpořila časová úspora pro celý traťový úsek.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: