Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná - Beroun (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Praha 13, Praha 5, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Beroun, Černošice, Zbuzany, Jinočany, Chrášťany, Rudná, Nučice, Vysoký Újezd, Loděnice, Vráž, Hýskov, Chýňe, Hostivice

Datum zahájení: 7.2.2015   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 569 361 416 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 920 773 676 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 528 776 189 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci projektu došlo k odstranění nevyhovujícího technického stavu železniční trati Praha - Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun. Byla provedena rekonstrukce nevyhovujícího železničního svršku i spodku, zejména náhrada dožitého železničního svršku regenerovaným materiálem, zřízení bezstykové koleje a rekonstrukce výhybek. Zastaralé zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno zařízením 3. kategorie s dálkovým řízením provozu, současně byl vybudován nový informační systém. Ve stanicích byla odstraněna zbytná dopravní infrastruktura. Projektem došlo k zapojení 7 železničních stanic do dálkového ovládání do dispečerského řízení železničního provozu této trati, proběhla modernizace 34 železničních přejezdů, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního a železničního provozu na těchto přejezdech.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, realizací tohoto Projektu bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, došlo ke zvýšení stávající rychlosti, zvýšení propustné výkonnosti trati a zvýšení traťového zatížení v daném úseku.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: