Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 27.5.2015   Datum ukončení: 31.3.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 16 531 860 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 25 723 701 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 12 974 291 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem realizace tohoto projektu byla rekonstrukce železničního mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník, který byl ve velmi špatném stavu a byla na něm z tohoto důvodu snížena rychlost na 20 km/h. Na mostě byla provedena komplexní rekonstrukce, která zajistila normové požadavky jak po stránce přechodnosti, tak i po stránce prostorové (nová hydroizolace mostovky, sanace betonů, odvodnění, zábradlí, kolej byla osazena do normového stavu a niveleta byla snížena). V rámci této stavby byla zkrácena jízdní doba na vjezdu do stanice Rakovník. Na mostě byla zajištěna normová prostorová průchodnost (VMP 3,0) a přechodnost.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Došlo také ke zlepšení komfortu cestujících při průjezdu vlaku a předpokládá se, že most po rekonstrukci bude vyžadovat menší nároky na údržbu.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: