Trať 081 Děčín - Rumburk v úseku Benešov n. Pl. - Rumburk


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Markvartice Benešov nad Ploučnicí Česká Kamenice Chřibská Krásná Lípa Rumburk Rybniště Kamenický Šenov

Datum zahájení: 1.9.2015   Datum ukončení: 30.11.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 761 570 892 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 177 962 760 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 518 788 833 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt představoval nové technické řešení umožňující zvýšení traťové rychlosti v daném úseku tratě. Projekt počítal s takovými opatřeními, jež umožnily v celém úseku provedení úpravy prostorové polohy koleje na rychlostní profil V130 (tj. traťová rychlost pro vozidla s využitelným nedostatkem převýšení až do 130 mm) V rámci projektu došlo k rekonstrukci železničního svršku a spodku, mostů a propustků, železničních přejezdů a zabezpečovací a sdělovací technicky. Současně s novými elektrickými přípojkami byly zajištěny elektrické ohřevy výměn ve vybraných železničních stanicích. Z pohledu řízení provozu bylo akcí zajištěno místní ovládání, technologicky bylo zařízení připraveno pro budoucí dálkové ovládání.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: