Trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Vlkaneč Golčův Jeníkov

Datum zahájení: 1.9.2015   Datum ukončení: 2.1.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 449 797 511 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 715 977 853 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 390 645 787 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem stavby bylo provedení takových stavebních činností, které především vedly ke zlepšení stavu železniční infrastruktury v celém traťovém úseku. Traťový úsek byl uveden do stavu umožňujícího plné využití možností stávající infrastruktury, což dále vedlo ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb, zvýšení stability grafikonu. Toto dále zatraktivnilo využívání železniční dopravy pro cestující. Stavba se nacházela v úseku Golčův Jeníkov - Vlkaneč. Začátek stavby byl v ŽST Vlkaneč v km 257,617; konec stavby v ŽST Golčův Jeníkov v km 266,696 147. Délka řešeného úseku byla 9,080 km (1.traťová kolej), resp. 9,081 km (2.traťová kolej) z toho nový stav železničního svršku činí celkem 18 161m. Součástí projektu byly i 4 mostní objekty a 16 propustků a nástupiště v délce 400 m (součet hran). Konkrétním obsahem akce byla realizace těchto prvků: železniční zabezpečovací a sdělovací zařízení (staniční a přejezdové), železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční přejezdy, mosty, propustky, trakční energetická zařízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: