Silnice I/16 hr. okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - kř. Lochov


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Ohaveč, Dolní Lochov, Ohařice, Jičín, Holín, Osek, Samšina, Sobotka

Datum zahájení: 29.5.2008   Datum ukončení: 31.10.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 17.9.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 128 269 088 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 151 666 409 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 113 539 969 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice I/16 kategorie S11,5 v celkové délce 14,18 km od hranice Královehradeckého kraje ke křižovatce se silnicí III/28016. Jednalo se především o obnovu živičného krytu vozovky. Součástí projektu byla i sanace svahu u Samšiny v délce 170 m.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: