Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 18.6.2008   Datum ukončení: 30.11.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 62 214 979 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 107 646 620 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 61 449 079 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby v obvodu ŽST Praha hl.n. byla rekonstrukce železničního svršku kolejí č. 201 od stávající výhybky č. 10ab v km 0,387 k vršovickému portálu 1. vinohradského tunelu do km 1,561 a koleje 202 od stávající výhybky č. 4 km 0,38792 do km 1,561 včetně řešení antivibračních opatření v obou kolejích pod budovami v Praze 2 a repase odvodňovacího kanálu v ose tunelu. Součástí stavby byla obnova trakčního vedení v celém kotevním úseku a závěsů v tunelu, ukolejnění, rekonstrukce osvětlení včetně kolejové trasy, výměna prvků zabezpečovacího zařízení a v oblasti sdělovacího zařízení výměna telefonních objektů. V rámci projektu byly obnoveny příčné kabelizace, dotčené při rekonstrukci svršku. Účelem stavby bylo zlepšení nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: