Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Březnice, Strakonice, Blatná

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 89 817 347 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 138 100 010 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 48 168 066 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil úpravu přejezdových zabezpečovacích zařízení. Výstavbou došlo ke zvýšení bezpečnosti všech účastníku provozu a ke zvýšení traťové rychlosti. U přejezdů P1309, P1313, P1331, P1339, P1341, P1346, P1347, P1356, P1363, P1366, P1384 a P1385 bylo navrženo zabezpečení přejezdu se světelným zabezpečením. Současně u všech přejezdů byly vybudovány nové technologické domky (RD) včetně realizací nových elektrických přípojek pro RD a náhrada stávajících traťových kabelů v celé délce stavby. U přejezdů P 1331 (v km 15,788), P1339 (v km 20,260), P 1347 (v km 22,692), P1366 (v km 31829), P13 (v km 40,843) a P13 (v km 41,061) proběhla rekonstrukce přejezdové konstrukce.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: