Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 26.2.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 84 033 042 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 219 638 881 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 83 809 894 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0309/III Borek - Úsilné o celkové délce 3,160 km vedené ve zcela nové trase, včetně dostavby mimoúrovňové křižovatky Úsilné. Součástí projektu bylo rovněž vybudování sedmi dálničních mostů a nezbytné úpravy křižujících silnic, komunikací a toků. V rámci stavby byly dále realizovány přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy podél nové dálnice. Stavba se nacházela na severovýchodním okraji Českých Budějovic, východně od obce Borek a mezi obcemi Úsilné a Hůry. Začátek úseku navazuje na již postavenou polovinu dálnice (dnes silnice I/3), na konci byla trasa zakončena za mimoúrovňovou křižovatkou Úsilné.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo vyloučení tranzitní dopravy z obydlených lokalit, odstranění současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a snížení počtu dopravních nehod. Stavba 0309/III Borek - Úsilné jako součást dopravního systém státu, Jihočeského kraje i města České Budějovice zlepšila dopravní obslužnost území, umožnila odvést tranzitní dopravu z hustě obydlené části města a pro vnitroměstskou dopravu nabídla možnost rychlého objezdu zahlcených částí města.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: