Stavební úpravy žst. Třebíč


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 29.9.2014   Datum ukončení: 20.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 43 837 989 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 71 899 704 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 41 691 355 Kč (k 9.7.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt sestával ze tří samostatných dílčích staveb, které se nacházely na jednokolejné celostátní trati č. 322C (dle TTP) Brno hl.n. - Jihlava v železniční stanici Třebíč: 1) zřízení nové kusé koleje č. 2a pro osobní soupravy včetně souvisejících úprav zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Kolej je kusá, bezstyková, ukončená zarážedlem. 2) zřízení bezbariérového nástupiště u koleje č. 2 včetně vybavení (přístřešky, osvětlení, rozhlas, informační systém). 3) rekonstrukce stávajícího nákladiště u koleje č. 7, jejíž součástí bylo zřízení boční rampy, rekonstrukce nákladiště ve zbývající délce a vyvolaná přestavba stávající zárubní zdi za nákladištěm. Součástí stavby byly i vyvolané úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Stávající nákladiště u koleje č .7 bylo rekonstruováno v délce 120 m.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Konečným cílem celku těchto staveb bylo zlepšení propojení železniční a autobusové dopravy. Tyto 3 stavby navazovaly na výstavbu přestupního terminálu autobusového nádraží, který zajišťuje bezproblémový přestup jak na linky meziměstské dopravy, tak na MHD. Vznikla tak úzká přestupní vazba mezi železniční a silniční hromadnou i individuální dopravou.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: