Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka - Malá Skála


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Koberovy, Líšný, Malá Skála, Semily, Bělá, Chuchelna, Košťálov, Libštát, Slaná, Záhoří, Stará Paka, Železný Brod

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 10.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 436 341 997 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 560 440 328 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 410 035 403 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo provedení obnovy prvků železničního svršku a spodku, lokální obnovy odvodnění a rekonstrukce vybraných mostů, propustků, přejezdů a zdí na jednokolejné železniční trati Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka - Malá Skála. Projekt dále zahrnoval obnovu vybraných rozvodů a prvků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, obnovení elektrického ohřevu výhybek v žst. Košťálov a Semily, zřízení bezstykové koleje a obnovení osvětlení vybraných stanic a zastávek. Vlivem uvedených činností došlo k odstranění propadu traťové rychlosti v daném úseku. Realizace projektu umožnila zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, zkrácení jízdních dob a zlepšení komfortu železniční dopravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.3.2018

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: