Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Čerčany, Mrač, Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Krhanice, Kamenný Přívoz, Jílové u Prahy, Davle, Vrané nad Vltavou, Ohrobec, Praha-Zbraslav, Měchenice, Praha 12, Klínec

Datum zahájení: 27.7.2015   Datum ukončení: 10.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 158 469 125 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 240 842 059 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 156 874 703 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla revitalizace vybraných úseků regionální železniční trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany. Stavba byla situována v úsecích Týnec - Jílové u Prahy, Jílové u Prahy - Davle, Davle - odb. Skochovice, Vrané n. V. - Praha Zbraslav, Praha Zbraslav - Praha Braník. Stavba zahrnovala úpravy železničního svršku, výměnu kolejového roštu, reprofilaci odvodňovacích příkopů, sanaci kolejového lože, sanaci vybraných propustků v úsecích s upravovaným železničním svrškem, výměnu nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů a osvětlení ve vybraných zastávkách. Provedena byla taktéž rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, u kterého došlo k náhradě současného zařízení novou technologií (3. kategorie) umožňující dálkové řízení dopravy. Projekt byl fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: