Rychlostní silnice R7 Sulec - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Hříškov, Toužetín

Datum zahájení: 18.4.2008   Datum ukončení: 31.7.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.9.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 580 565 258 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 715 198 950 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 502 286 898 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo vybudování západního obchvatu obce Sulec rychlostní komunikací v kategorii R 25,5/100 o délce 2,5 km s napojením ve směru od Prahy na obchvat Panenského Týnce a ve směru na Chomutov na obchvat Chlumčan. Součástí stavby byl i dvoupolový most přes biokoridor a silnici III/22934 v délce 16,2 m, čtyřpolový most přes R7 na III/23739 v délce 71,8 m a protihluková stěna ze železobetonu na hraně zářezu vpravo ve směru od Prahy o délce 465 m a výšce 2,50 m.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: