Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Lovosice

Datum zahájení: 18.2.2015   Datum ukončení: 18.1.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 239 398 881 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 389 999 683 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 213 389 953 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba představovala úsek tratě mezi Lovosicemi a Žalhosticemi, na kterém leží 11 mostních objektů, z nichž 10 bylo rekonstruováno společně se železničním svrškem, spodkem, zastávkou Lovosice závod a přeložkami inženýrských sítí, které jsou uložené v kolejišti. Stěžejním objektem této stavby byl i most v evidenčním kilometru 38,816, který se skládá celkem ze 7 nosných konstrukcí. V prvních dvou mostních otvorech jsou z každé strany inundační otvory řeky Labe, zbylé tři pak převádějí trať nad touto řekou. Jedná se o příhradové ocelové konstrukce s dolní prvkovou mostovkou o rozpětích 2 x 26,4 + 3 x 74,45 + 2 x 74,45 m z doby vzniku této trati. U pilířů P1, P2, P5 a P6 a opěr O1 a O2, které nejsou v korytě řeky, byly z úrovně terénu a úložných prahů provedeny sloupy tryskové injektáže pro posílení založení podpěr. U pilířů P3 a P4, které jsou v korytě řeky a jsou založeny na kesonech, byly z úrovně úložného prahu provedeny injektované předpjaté kotevní tyče. Nosná konstrukce tří polí přes řeku Labe je navržena jako celosvařovaná ocelová konstrukce s tuhými trámovými hlavními nosníky, vyztuženými oblouky se svislými závěsy (tzv. Langerův trám). Ze statického hlediska se jedná o 3 prostá pole s rozpětím 74,37 m. Inundační mosty jsou ocelové celosvařované s plnostěnnými hlavními nosníky. Ze statického hlediska se jedná o 2 spojité konstrukce s rozpětím 27,17 + 27,07 m. Mostovku všech polí představuje ocelový žlab kolejového lože navržený jako ortotropní konstrukce s příčníky a s podélnými výztuhami. Zbylé mostní objekty převádějí trať přes potok Modla, silnici I.třídy, podchod pro pěší, komunikace a vlečky v závodě Lovochemie, záplavové území řeky Labe a železniční trať TÚ 1001.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: