Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky - Kouřim


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Kouřim, Svojšice, Radim, Chotutice, Vrbčany, Zalešany

Datum zahájení: 7.10.2014   Datum ukončení: 31.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 40 445 821 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 62 964 924 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 38 277 520 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby bylo 8 vytypovaných železničních přejezdů, které byly zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na těchto přejezdech bylo dle projektu vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovacích zařízení bez závor. Pro přejezdy byly vybudovány nové přípojky nízkého napětí. Na třech přejezdech došlo k úpravě přejezdové konstrukce - byla zřízena nová přejezdová konstrukce z celopryžových bloků, včetně výměny kolejového roštu. Po zlepšení geometrie kolejí umožnila realizace projektu zvýšení traťové rychlosti na 60 km/hod. Rychlost silničních vozidel byla zvýšena ze současných 30 km/hod na 50 km/hod.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: