Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Píšťany Bohušovice nad Ohří Čížkovice Chotiměř Lhotka nad Labem Lovosice Lukavec Malé Žernoseky Prackovice nad Labem Sulejovice Žalhostice

Datum zahájení: 18.3.2015   Datum ukončení: 28.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 282 620 162 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 442 108 384 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 278 835 675 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci stavby došlo k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které bylo spojeno s redukcí infrastruktury a k úpravě TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bylo vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby došlo i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých traťových úsecích (délka staničního obvodu v současném stavu tvoří přes 3300m) byly realizovány nové kabelové trasy, které jsou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Bly vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby došlo k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: