DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Praha-Kolovraty, Praha 22, Benešov,Bystřice, Čerčany, Čtyřkoly, Mrač, Olbramovice, Tomice, Pyšely, Mirošovice, Mnichovice, Říčany, Senohraby, Strančice, Světice

Datum zahájení: 2.2.2015   Datum ukončení: 28.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 113 946 119 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 176 097 177 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 49 201 890 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci realizace projektu došlo k náhradě stávajícího úsekového řízení systémem dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií (dále jen DOZ). Centrální dispečerské pracoviště (dále CDP) pro tento úsek tratě je vybudováno v Praze.V jednotlivých stanicích došlo k úpravám zabezpečovacího zařízení umožňujícím dálkové řízení z CDP Praha. Jednotlivé dopravny jsou vybaveny kamerovými systémy pro sledování vybraných částí staničních obvodů a došlo i k obnově části sdělovacího zařízení. Realizací stavby zároveň došlo k přípravě pro navazující systémy jako ETCS (European Train Control Systems), který je požadován EU na tratích interoperabilního konvenčního systému. Dálkové řízení je také propagováno legislativou EU, která požaduje zvýšení efektivnosti řízení železniční dopravy a zajištění přenosu informací o polohách vlaků, aby železniční doprava byla více konkurenční vůči dopravě silniční.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: