Kontrolně analytické centrum řízení dopravy


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Praha, Přerov

Datum zahájení: 15.7.2015   Datum ukončení: 14.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 440 489 681 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 659 506 736 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 308 371 431 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V současné době, v souladu s trendy evropské železniční interoperability, dochází v ČR k postupné centralizaci řízení a ovládání železniční dopravní cesty. Kontrolně analytické centrum řízení dopravy (KAC) bude poskytovat možnost komplexní rekonstrukce situace vztažené k řízení a organizování drážního provozu ze záznamu. Předmětem projektu byla stavba kontrolně analytického centra (KAC) SŽDC ve dvou technologických lokalitách CDP Praha a CDP Přerov, které prostřednictvím stávajících a nových datových sítí SŽDC integruje a archivuje data ze systémů pro snímání a záznam hlasové komunikace a objektového videa v rámci celé sítě SŽDC (celá Česká republika). Z důvodu bezpečnosti centra byla dislokace prvků navržena do dvou lokalit, které jsou navzájem plně zálohovány. Uživatelské funkce jsou poskytovány prostřednictvím internetového prohlížeče s důrazem na jednoduchost a přehlednost pro nejnižší úrovně oprávnění pracovníků v přímém výkonu řízení dopravy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 je i cílem projektu zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Dále došlo ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: