Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati Moravany - Borohrádek


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Dolní Roveň

Datum zahájení: 4.7.2015   Datum ukončení: 4.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 955 119 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 14 772 370 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 447 868 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil vybudování výstražného světelného zařízení na přejezdu km 33,529 (č. 5057) a vybudování nového výstražného světelného zařízení se závorami na přejezdu km 33,587 (č. 5058). Součástí projektu nebyly žádné stavební úpravy přejezdových konstrukcí, komunikací ani chodníků. Stavba řešila pouze přejezdová zabezpečovací zařízení a jejich napájení elektrickou energií. Ovládání přejezdu je automatické jízdou vlaku pomocí počítačů náprav se směrovými výstupy pro vyhodnocení anulace. Kontrolní a ovládací prvky nejsou přenášeny do stanice, přejezdy jsou vybaveny přejezdníky. Obě přejezdová zabezpečovací zařízení jsou vybavena varovným zařízení pro zrakově postižené osoby. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železniční dopravy. Zároveň došlo i ke zrychlení silničního provozu na dotčených přejezdech.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: