Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 1. stavba


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Kočov

Datum zahájení: 10.10.2008   Datum ukončení: 10.10.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.8.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 581 247 909 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 710 876 231 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 521 561 400 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba  přeložky silnice I/21 v délce 4,130 km v kategorii S 11,5/80. Součástí stavby byl i osmipolový most přes řeku Mži o celkové délce 304 m a úpravy inženýrských sítí. Vybudované souběžné objížďky a úseky stávající komunikace byly po skončení stavby ponechány a slouží pro potřeby místního provozu jednotlivých obcí na trase. Trasa začíná před osadou Janov, pokračuje pravostranným obchvatem obce Kočov a končí napojením na již zprovozněný obchvat obce Brod nad Tichou.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: