Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č.Budějovice - Plzeň


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Protivím

Datum zahájení: 8.9.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 8 905 579 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 14 174 567 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 796 050 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba řešila rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 247,813 trati České Budějovice - Plzeň nacházející se v blízkosti železniční dopravny Protivín - zastávka novými světelnými zabezpečovacími zařízeními PZS (přejezdové zařízení světelné) se závorami kategorie PZS 3ZBI. V rámci rekonstrukce byla zřízená nová konstrukce přejezdu. Stávající směrové a výškové poměry traťové koleje i silnice III/1415 byly zachovány beze změn. Na novou konstrukci přechodu navazuje chodník ze zámkové dlažby. Na chodníku je provedena úprava pro užívání osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Chodník je opatřen signálním a varovným pasem.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: