Výstavba PZS v km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec – Nemilkov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Běšiny, Kolinec, Velhartice

Datum zahájení: 4.9.2015   Datum ukončení: 31.3.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 23 379 578 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 36 270 495 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 179 788 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba nového traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu AHP 03 v úseku Kolinec – Nemilkov na jednokolejné železniční trati Horažďovice předměstí – Domažlice. Činnost nově vybudovaného TZZ je závislá na bezporuchovém, bezanulačním a bezvýlukovém stavu všech PZS v mezistaničním úseku. Indikační a ovládací prvky jsou umístěny na kolejových deskách v dopravních kancelářích žst. Kolinec a Nemilkov. Projekt dále zahrnoval zrušení přejezdu v km 34,796 a výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3SBI místo mechanicky zabezpečených přejezdů obsluhovaných ze stanoviště Malonice. Modernizovaný přejezd je vybaven třemi jednoduchými a jedním dvojitým výstražníkem s pozitivní signalizací. Indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na kolejové desce v žst. Kolinec.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: