Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Jenišov

Datum zahájení: 5.10.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 9 893 337 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 16 126 544 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 573 750 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V km 193,244 došlo k náhradě stávajícího světelného zabezpečovacího zařízení za nové modernější elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení s pozitivní signalizací typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2 (vybavené pozitivní signalizací se záznamovým zařízením s dálkovým přístupem). Pro spolupůsobení jízdy železničních vozidel jsou využity stávající kolejové obvody. V rámci stavby došlo k výměně 2ks stávajících výstražníků s poloviční závorou za 2ks nových výstražníků s poloviční závorou, k výstavbě 1ks nového výstražníku jednoduchého bez závory, 1ks nového výstražníku dvojitého bez závor a jednoho reléového domku RD PZS. Stavba jako celek zároveň řešila realizaci nové elektrické přípojky pro nový RD PZS .

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: