Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Rychnov nad Kněžnou, Častolovice, Čestice, Kostelec nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Synkov-Slemeno, Tutleky, Týniště nad Orlicí

Datum zahájení: 15.10.2015   Datum ukončení: 12.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 308 301 088 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 663 232 990 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 267 675 448 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba zahrnovala rekonstrukci železničních stanic Častolovice a Rychnov nad Kněžnou ve všech profesích. Mimo obvod těchto stanic došlo k výstavbě nových traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení a s tím související výstavbě sdělovacího zařízení a přípojek nízkého napětí. V žst. Častolovice došlo ke kolejovým úpravám v délce 1,770 km a v žst. Rychnov nad Kněžnou došlo ke kolejovým úpravám v délce 0,560 km. Byly vybudovány nové prodloužené nástupní hrany (ostrovní nástupiště) pro cestující v žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou. Po celé délce stavby prošla modernizací i přejezdová zabezpečovací zařízení a byl rekonstruován jeden železniční most. Ochranu chráněných prostor v okolí dráhy před hlukem od železniční dopravy zajistila protihluková stěna. Cílem této stavby bylo zvýšení kapacity trati Týniště - Častolovice - Solnice, čehož má být dosaženo prodloužením dopravních kolejí pro nákladní vlaky v žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou, umožněním jízdy nákladních vlaků od / do Rychnova nad Kněžnou na všechny staniční koleje v žst. Častolovice a zkrácením následného mezidobí v traťových úsecích zvýšením počtu prostorových oddílů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: